Πτυχιακές Εργασίες

Ημερομηνίες οριστικής κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

από τους φοιτητές στους επιβλέποντες καθηγητές για το τρέχον ακαδ. έτος 2020-21:

  • 16 έως και 30 Σεπτεμβρίου,
  • 27 Ιανουαρίου έως και 10 Φεβρουαρίου και
  • 8 έως και 19 Ιουνίου.

 

Δήλωση πτυχιακής: pdf, doc

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι