Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Συγγράμματα

Για τη λήψη Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο),

θα πρέπει να αιτηθείτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας). Παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα τις οδηγίες.

Για τη λήψη των κωδικών τόσο για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας όσο και για το σύστημα Εύδοξος που μπορείτε να δηλώσετε συγγράμματα, παρακαλώ περάστε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία με κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης για να τους παραλάβετε, ή αν αδυνατείτε να προσέλθετε αιτηθείτε μέσω Κ.Ε.Π. τους κωδικούς σας (με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής) ενημερώνοντάς μας πως θέλετε να σας τους αποστείλουμε (είτε με email, είτε ταχυδρομικώς με εταιρία ταχυμεταφορών με δική σας χρέωση). Για απορίες απευθύνεσθε στο e-mail  stpass.