Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βεβαιώσεις Σπουδών-Πιστοποιητικά

Για την έκδοση βεβαιώσεων

σπουδών, βεβαίωση για στρατολογία, πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση, αναλυτική βαθμολογία κ.α., εφόσον δεν μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως, απευθύνεστε σε Κ.Ε.Π και αφού το αίτημά σας σταλεί, θα διαβιβαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στο Κ.Ε.Π. για να το παραλάβετε. Για απορίες απευθύνεσθε στο e-mail της Γραμματείας της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης secretary, προκειμένου να λάβετε οδηγίες για το αίτημά σας.