Κατατακτήριες Εξετάσεις

Βάσει της Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Αποφάσεως δικαίωμα κατάταξης έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Τα δικαιολογητικά για να λάβετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης κατατίθενται από 01 έως και 15 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οδηγίες καθώς και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και για τα δύο Προγράμματα Σπουδών της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποσταλλούν ταχυδρομικώς στην Ακαδημία, θα πρέπει να έχετε επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής (μέσω Κ.Ε.Π. ή Αστυνομίας) στην αίτησή σας. Όταν προσέλθετε στην Ακαδημία, είτε για να καταθέσετε αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά, είτε για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις, παρακαλείσθε να προσκομίσετε το γνήσιο Πτυχίο σας για αντιπαραβολή. Για την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς.

ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα 1: Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)

 1. Από το βιβλίο του Απόστολου Μπουρνέλη «Εκκλ/κή Γραμματολογία-Πατρολογία» Τόμος Β΄ Ηράκλειο 2007, σ.σ. 26-36, 52-59, 79-91, 173-180, 210-220.
 2. Από το βιβλίο του Π. Χρήστου «Εκκλησιαστική Γραμματολογία» τόμος Α΄ σελ. 174-219.

Μάθημα 2: Εισαγωγή στην Κ.Δ.

Από το βιβλίο του Ιωάννη Καραβιδόπουλου «Εισαγωγή στην Κ.Δ.», Θεσσαλονίκη, Πουρναράς, 2007, σελ. 15-17, 32-37, 52-58, 72-74, 80-81, 97-100, 104-110, 113-117, 126-140, 154-157, 161-163, 167-170, 172-178, 180-183, 190-191, 194, 209-218, 238-251, 284-289, 318-326,352-368, 369-379.

Μάθημα 3: Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

Από το βιβλίο του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα Νανάκη, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία», Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 25-77, 157-233, 251-278.

Κατεβάστε την ύλη του ΠΙΣ σε pdf. 

 

ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Μάθημα 1: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική

 1. Από το βιβλίο του Γρηγορίου Στάθη, «Οι Αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιΐας», ΙΒΜ Μελέται 3, Αθήνα 2008, σελ. 23-59.
 2. Από το βιβλίο του Ανδρέα Γιακουμάκη, «Συστηματική διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής», τεύχος Α΄, Εκδόσεις Δόμος 2002, σελ. 13-114.

Μάθημα 2: Υμνολογία

 1. Παΐδα Κ., «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ποίηση. Λόγια κοσμική ποίηση, θρησκευτική ποίηση και Υμνογραφία», εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2006, σελ. 144-222 (Ενότητες: Κοντάκιο, Ρωμανός ο Μελωδός, Ακάθιστος Ύμνος, Κανόνας, Οι μεγάλοι Κανονογράφοι).
 2. Κορακίδη Α., «Βυζαντινή Υμνογραφία», τ. Β’, εκδ. Ν. Παναγόπουλος, Αθήνα 2006, σελ. 39-40 (Αίνοι), 55-58 (Αναβαθμοί), 72-73 (Ανοιξαντάρια), 80-82 (Απολυτίκιο), 82-83 (Απόστιχο), 86-87 (Αυτόμελο), 99-100 (Εγκώμια), 114-116 (Εξαποστειλάριο), 118-119 (Επιλύχνιος Ύμνος), 130-131 (Ευλογητάρια), 146-147 (Ιδιόμελο), 148-150 (Κάθισμα), 165 (Καταβασία), 167 (Κεκραγάρια), 185-187 (Μεγαλυνάρια), 191-193 (Μελωδοί-Υμνογράφοι), 201-211 (Προσόμοιο), 213-214 (Στιχηρό), 224-226 (Τροπάριο), 256-257 (Φωταγωγικά).
 3. Κορακίδη Α., «Βυζαντινή Υμνογραφία», τ. Γ’, εκδ. Ν. Παναγόπουλος, Αθήνα 2006, σελ. 164-175 (Αντίδραση Εκκλησίας στην Αιρετική Υμνογραφία), 212-219 (Αρχαία τροπάρια IV-VI), 256-264 (Γυναίκες Μελωδοί και Υμνογράφοι της Εκκλησίας).

Μάθημα 3: Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)

 1. Από το βιβλίο του Απόστολου Μπουρνέλη «Εκκλ/κή Γραμματολογία-Πατρολογία» Τόμος Β΄ Ηράκλειο 2007, σ.σ. 26-36, 52-59, 79-91, 173-180, 210-220.
 2. Από το βιβλίο του Π. Χρήστου «Εκκλησιαστική Γραμματολογία» τόμος Α΄ σελ. 174-219.

Κατεβάστε την ύλη του ΠΕΜΨ σε pdf.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι