Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών και Διαγραφές - ΕΝΤΥΠΑ

 

Οι ανανεώσεις εγγραφών για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 θα πραγματοποιηθούν αυστηρά κατά το διάστημα

16.09.2019 - 02.10.2019 

Παρακαλώ φροντίστε για την έγκαιρη ανανέωση της εγγραφής σας. Αλλαγές-διορθώσεις στις δηλώσεις μαθημάτων θα μπορούν να γίνουν μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος και μόνο μέχρι και τις 11.10.2019.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την ομαλή διεξαγωγή των ανανεώσεων εγγραφών.

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε τα κατάλληλα έντυπα ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Στη συνέχεια καταθέστε τα στη Γραμματεία της Π.Α.Ε.Α.Κ. (πρωινές ώρες). Για απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο τηλεφωνικώς μαζί μας. Στις δηλώσεις μαθημάτων, όπου ζητείται, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά και τον κωδικό μαθήματος. Δηλώνετε μέχρι και 13 μαθήματα για παρακολούθηση.

Δώστε προσοχή και διαβάστε μέχρι τέλος τη σελίδα αυτή!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση,
 2. Αίτηση εγγραφής,
 3. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (για όσους δεν έχουν υποβάλει),
 4. Δήλωση μαθημάτων (πατήστε για τους κωδικούς μαθημάτων):

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ΔΕΝ προσφέρονται τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:

 • ΙΕΡ111 Λατινικά
 • ΙΕΡ112 Χορωδιακές ασκήσεις
 • ΙΕΡ312 Η Αγία Γραφή στην Ορθ. Λατρεία
 • ΙΕΡ313 Μορφολογία Βυζ. και Ευρ. Μουσικής
 • ΙΕΡ511 Ποιμαντική Ψυχολογία
 • ΙΕΡ513 Ορθόδοξος Μοναχισμός
 • ΙΕΡ712 Νεομαρτυλογικές Πηγές
 • ΙΕΡ714 Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζ. Εικονογραφίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση,
 2. Αίτηση εγγραφής,
 3. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (για όσους δεν έχουν υποβάλει),
 4. Δήλωση μαθημάτων (πατήστε για τους κωδικούς μαθημάτων):

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ΔΕΝ προσφέρονται τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:

 • ΜΟΥΣ112 Στεριανή και Νησιώτικη Παράδοση
 • ΜΟΥΣ311 Παραδοσιακό Όργανο
 • ΜΟΥΣ511 Παραδοσιακό Όργανο
 • ΜΟΥΣ711 Παραδοσιακό Όργανο

 


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εξής η εγγραφή των πρωτοετών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε ημερομηνίες που το Υπουργείο ορίζει. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να ενημερώνονται από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου για την έγκαιρη υποβολή της αιτήσεως εγγραφής τους. Αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας τα παρακάτω δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (εκτύπωση εκ του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
 2. Αίτηση εγγραφής Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (βρείτε τα έντυπα αυτά λίγο παραπάνω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 3. Εκτύπωση και συμπλήρωση της Δηλώσεως Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας (βρείτε την λίγο παραπάνω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 4. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (βρείτε την λίγο παραπάνω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Πιστοποιητικό γέννησης.
 8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από την ιστοσελίδα amka.gr).

Στην περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά αποσταλούν απαιτείται η θεώρηση των 1, 2 και 3 με το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

 1. Αίτηση για εγγραφή Ανανέωσης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
 3. Φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).
 4. Δήλωση μαθημάτων.
 5. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (για όσους δεν έχουν υποβάλλει).

(Τα δικαιολογητικά αυτά θα τα βρείτε στους συνδέσμους των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών παραπάνω.)

Η ανανέωση πραγματοποιείται δύο φορές το ακαδημαϊκό έτος: το μήνα Σεπτέμβριο και το μήνα Φεβρουάριο κατά τις ημερομηνίες που κάθε φορά ορίζονται.

Η ανανέωση πραγματοποιείται

 1. Αυτοπροσώπως εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.
 2. Με εξουσιοδότηση κάποιου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία για να πραγματοποιήσει αντ΄ αυτού το αίτημά του εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.
 3. Αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην αίτηση για εγγραφή και την υπεύθυνη δήλωση. Η θεώρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας και να αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό στην Γραμματεία της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης. Η αποστολή μπορεί να γίνει με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφορών.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση (χειρόγραφη) προς τη Διοικούσα Επιτροπή με τους λόγους του αιτήματος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με τους λόγους διαγραφής θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
 3. Επιστροφή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έλαβε, εάν έχασε την ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία.
 4. Επιστροφή Τριπτύχου (Φοιτητική Ταυτότητα). Εάν δεν έχετε παραλάβει, θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά σας από το Αρχείο της Ακαδημίας. Εάν το έχετε απωλέσει συμπληρώνετε Υπέυθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δηλώνετε την απώλειά του.
 5. Επιστροφή βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έλαβε.

Τα δικαιολογητικά διαγραφής κατατίθενται

 1. Αυτοπροσώπως.
 2. Αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην αίτηση για διαγραφή και την υπεύθυνη δήλωση με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφορών.