Κατατακτήριες Εξετάσεις

Βάσει της Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Αποφάσεως δικαίωμα κατάταξης έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Τα δικαιολογητικά για να λάβετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης κατατίθενται από 01 έως και 15 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οδηγίες καθώς και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και για τα δύο Προγράμματα Σπουδών της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης.

Περισσότερα...

Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών και Διαγραφές - ΕΝΤΥΠΑ

 

Οι ανανεώσεις εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο 2019-20 θα πραγματοποιηθούν αυστηρά κατά το διάστημα

03.02.2020 - 14.02.2020 

Παρακαλώ φροντίστε για την έγκαιρη ανανέωση της εγγραφής σας. Αλλαγές-διορθώσεις στις δηλώσεις μαθημάτων θα μπορούν να γίνουν μόνο αν συντρέχει λόγος και μόνο μέχρι και τις 28.02.2020.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ!

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την ομαλή διεξαγωγή των ανανεώσεων εγγραφών.

Περισσότερα...

Μετεγγραφές

Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ημερομηνίες που ορίζει. Εάν η αίτησή τους, γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο για μετεγγραφή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τότε αποστέλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ακαδημία.

Βεβαιώσεις Σπουδών-Πιστοποιητικά

Για την έκδοση βεβαιώσεων

Περισσότερα...

Ορκωμοσίες

Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας:

Περισσότερα...

Πτυχιακές Εργασίες

Ημερομηνίες οριστικής κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

Περισσότερα...