ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

Από την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης ανακοινώνεται ότι στο αριθμ. ΦΕΚ 1035/18-09-2018, τ. Γ΄ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) (εξέλιξη) της Ακαδημίας, ως εξής:

1) Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αγιολογία-Υμνολογία» για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα,

2) Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος» για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.

Αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας μέχρι και 14 Δεκεμβρίου 2018.