Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως δημοσιεύονται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για να μεταβείτε στην εφαρμογή ηλεκτρονικής εγγραφής παρακαλούμε πατείστε εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι έχοντες υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Ακαδημίας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου 2018 επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία τους και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής μπορεί να γίνει και από νόμιμο εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο.