Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • 22/1/2018 — 02/2/2018 Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου
  • 29/1/2018 — 09/2/2018 Εγγραφές-Ανανεώσεις Εγγραφών
  • 05/2/2018 — 18/5/2018 Διδασκαλία Μαθημάτων
  • 29/5/2018 — 11/6/2018 Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Δείτε την ανακοίνωση της γραμματείας εδώ.