Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

α. ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Πληροφορούμε τους Πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της Ακαδημίας μας (Ιερατικών & Εκκλησιαστικής Μουσικής), ότι εκδόθηκαν οι κωδικοί. Η λήψη τους είναι αυστηρά προσωπική (ΔΕΝ κοινοποιείται σε τρίτους) και μπορούν να τους λάβουν ως εξής:

            α. Όσοι / -ες παρακολουθούν τα μαθήματα, αυτοπροσώπως, από τη Γραμματεία της Ακαδημίας ή από τον καθηγητή Εμμανουήλ Δουνδουλάκη.

            β. Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος /-η, με επικοινωνία με τη Γραμματεία της Ακαδημίας.

            γ. Με αποστολή e-mail (από τον προσωπικό λογαριασμό του φοιτητή / -τριας) στον καθηγητή Εμμανουήλ Δουνδουλάκη (το e-mail. του καθηγητή βρίσκεται στον ιστότοπο της Ακαδημίας).

            ΠΡΟΣΟΧΗ!: Τα e- mail που αποστέλλονται για τη χορήγηση των κωδικών από λογαριασμό τρίτου προσώπου (όχι εκείνου του φοιτητή/ -τριας), δε θα λαμβάνουν καμία απάντηση.

β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

            Η έκδοση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), προϋποθέτει τη γνώση των ως άνω κωδικών, τους οποίους αξιοποιούμε στη σχετική ένδειξη της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας.

            Για την υποβολή του αιτήματος, απαιτείται καθαρή, ως προς το φόντο, φωτογραφία ταυτότητας και ορθή αναγραφή των στοιχείων (ονοματεπώνυμο) σε Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες (σύμφωνα με την ταυτότητα).