Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τη Διευρυμένη Εξεταστική του Ιουνίου 2017 θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Ακαδημίας από 15-5-2017 έως και 02-6-2017.

Δικαίωμα αίτησης για τη Διευρυμένη Εξεταστική έχουν οι Επί Πτυχίω φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (οκτώ εξάμηνα). Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι η φοίτηση τους σε αυτά έχει χαρακτηριστεί επαρκής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην Διευρυμένη Εξεταστική θα εξεταστούν μόνο μαθήματα τα οποία ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

Δείτε το έγγραφο εδώ.