Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πατήστε στα ονόματα δεξιά για περισσότερες πληροφορίες.

Α. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ροδάνθη Ανδρουλιδάκη, κλάδου Π.Ε. 09, Δρ. Επιστημών Αγωγής με οργανική θέση στο 1ο ΕΠ.Α.Λ. Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
  2. Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, κλάδου Π.Ε. 02, Δρ. του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
  3. Γεώργιος Σημαντήρης, κλάδου Π.Ε. 19, κάτοχος M.Sc. του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Β. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ανδρέας Γιακουμάκης, κλάδου Π.Ε. 16.01, υποψήφιος Δρ. του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
  2. Σταύρος Μαζωνάκης, κλάδου Π.Ε. 01 & Τ.Ε. 016, της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Γ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Δημήτριος Σφακάκης, κλάδου Π.Ε. 70, κάτοχος M.Ed. του τμήματος Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.