ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 Αποστόλου Μπουρνέλη,

 

Καθηγητή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

 

1. ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεννήθηκα στις 15 Αυγούστου 1959 στην Ιεράπετρα του Νομού Λασιθίου Κρήτης.  Οι γονείς μου Νικόλαος Μπουρνέλης και Μαρίνα Τσικαλουδάκη απλοϊκοί και ολιγογράμματοι με γαλούχησαν ευθύς εξ’ αρχής με τα νάματα της Ορθοδοξίας.  Μετά την συμπλήρωση των χρόνων της προσχολικής  ηλικίας εγγράφομαι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και μετά την αποφοίτησή μου, ύστερα από εξετάσεις εισάγομαι στο τότε εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Ιεράπετρας, από το οποίο απεφοίτησα ευδοκίμως το 1977. Κατά τη διάρκεια της Γυμνασιακής μου φοιτήσεως σπούδασα Αγγλική γλώσσα στο Φροντιστήριο Εμμανουήλ Σταυρακάκη από όπου και έλαβα ύστερα από επτά έτη το απολυτήριο (βλ. βεβαίωση 15/9/1977) και τα πτυχία Senior και Lower Certificate in English.

 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Το 1978 συμμετέχω στις γενικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και εισάγομαι με σειρά επιτυχίας έβδομος στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Κατά την τετραετή φοίτησή μου παρακολουθούσα ανελλιπώς τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, συμμετείχα στις εξετάσεις των μαθημάτων πάντα κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο και έλαβα κατά τα έτη 1978/79, 1979/80, 1980/81 διαδοχικά τρεις υποτροφίες από το ΙΚΥ (Αριθμ. Πιστ.522/30-10-86 της Γραμματείας του τμήματος Θεολογίας).  Στις 7 Ιουλίου 1982 ορκίζομαι θεολόγος και αξιώνομαι του πτυχίου της Θεολογίας με γενικό βαθμό «Άριστα» (Αριθμ. Πιστ. 1432/7-7-82 της Γραμματείας του τμήματος Θεολογίας).

Ακολούθως κάποιοι από τους Πανεπιστημιακούς μου Διδασκάλους, μου προτείνουν να συνεχίσω σπουδές στο μεταπτυχιακό τμήμα. Υπακούοντας στην πρότασή τους εγγράφομαι στο προαναφερθέν τμήμα. Δυόμισι έτη αργότερα γίνομαι κάτοχος του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με βαθμό «Άριστα» (Αριθμ. Πρωτ. 324/19-11-87) τομέας Εκκλησιαστική Γραμματολογία.

Κατά το διάστημα των μεταπτυχιακών σπουδών κατόπιν σχετικής ερεύνης συνέγραψα και παρουσίασα τις παρακάτω εργασίες:

1.      Η Θεοτόκος μπροστά στο μυστήριο του θανάτου.

2.      Αναπροσαρμογή των εκκλησιαστικών διατάξεων περί νηστείας.

3.      Λουτρόν παλιγγενεσίας, το Βάπτισμα.

4.      Οι Στουδίτες συγγραφείς μετά το Θεόδωρο Στουδίτη.

5.      Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Αττικής.

6.      Ο ζωγράφος Ιωάννης Παγωμένος.

7.      Η γνώσις του Θεού κατά τον Μ. Αθανάσιον ( Διπλωματική )

Η περαιτέρω πνευματική πρόοδός μου γίνεται αφορμή ύστερα και από σχετική αίτηση, να μου ανατεθεί εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα «Η Θέση της γυναίκας στην Εκκλησία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 102/1-4-88 απόφαση του τμήματος Ποιμαντικής, της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η έρευνα και συγγραφή ολοκληρώνεται ύστερα από έξι έτη και η υποστήριξη  πραγματοποιείται  δημόσια,  ενώπιον  της  επταμελούς  εξεταστικής επιτροπής στις 21  Ιουνίου  1994,  η  οποία  έκρινε  την εργασία με βαθμό «Λίαν Καλώς». Στη συνέχεια ορκίζομαι και αναγορεύομαι ως διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στις 27 Ιουνίου 1994. ( Αριθμ. Πιστ. 291/27-6-94 ).

 

3. ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

23-04-86.  Λήξη παρακολουθήσεως ετησίου παιδαγωγικού προγράμματος με θέμα :  «Προβλήματα γύρω από την αγωγή των τέκνων». ( Αριθμ. Βεβ. 23-4-86 Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας ).

15-10-87. Απόκτηση πτυχίου Ιεροψάλτου από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.

 

4. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ύστερα από σχετικό έγγραφο κατετάγην την 28η Σεπτεμβρίου 1982 στο κέντρο βασικής εκπαιδεύσεως της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη. Κατόπιν διμήνου παραμονής μετατίθεμαι στο κέντρο λήψεως ειδικότητας στην 128η ΣΕΤΗ-Καβούρι Αθηνών.  Μετά δίμηνη εκπαίδευση, λαμβάνω την ειδικότητα του Σμηνία – Επόπτου γραφείου Σημάτων (Αριθμ. Πτυχ. 59/19-1-83 ).  Ακολούθως μετατίθεμαι στην 115 Π.Μ. στο Ακρωτήρι Χανίων, από όπου και απολύομαι στις 28 Σεπτεμβρίου 1984 χωρίς να υποστώ ουδεμία ποινή κατά τη διετή θητεία μου.

 

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων

 

6.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γυμνάσιο – Λύκειο Τζερμιάδων

Από 2-10-84 έως 30-6-85 ως αναπληρωτής καθηγητής. (Αριθμ. Πρωτ. 2705/3-10-84 Απόφαση Δ/νσεως Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως ).

Δ/νση Δυτικής Αττικής (Δ. 19466\03-09-85)

Από 12-9-85 έως 30-6-87, ως μόνιμος κατόπιν διορισμού. ( Δ2/19466/3-9-85 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

4ο Λύκειο Χανίων (Φ. 10,3\2173\24-06-87)

Από 30-6-87 έως 30-6-92 και ταυτοχρόνως με ολικές αποσπάσεις στο Εκκλ/κό Γυμνάσιο – Λύκειο Κρήτης. (Δ2/7946/22-5-87 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ., Φ. 10.3/3395/114-9-87 απόφαση Β/θμιας Εκπαιδεύσεως Ν. Χανίων, Α2/1004/9-9-88, Α2/951/15-9-89, Α2/711/27-8-90 και  Α2/954/11-10-91 αποφάσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Κατά την περίοδο αυτή οργανώθηκε η δανειστική βιβλιοθήκη της Σχολής και πραγματοποιήθηκαν πρακτικές ασκήσεις στους Ιεροσπουδαστές σε εβδομαδιαία βάση και πέραν του εκπαιδευτικού ωραρίου. (Βλ. βεβαίωση Δ/ντού 29-06-1992)

Γυμνάσιο Κριτσάς (Φ. 11,21\2630\16-06-92)

Από 30-6-92 έως 30-6-93 και ταυτοχρόνως Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ. Παράλληλα εργάστηκα μερικώς αποσπασμένος στην Α.Ε.Σ. Κρήτης. ( Δ2/7510/20-4-92 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.). (Φ.30/3171/1-7-92 Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σεως, Α2/395/6-5-93 Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

2ο ΤΕΛ Ηρακλείου (Φ. 11,2\4643\29-06-93)

Από 30-6-93 έως 28-2-95 με ολικές αποσπάσεις στην Α.Ε.Σ. Κρήτης.  ( Δ2/8089α/12-5-93 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.), ( Α2/501/27-7-93, Α2/606/8-7-94 ). Κατά τις δύο αυτές αποσπάσεις στην Α.Ε.Σ. Κρήτης είχα αναλάβει άτυπα διοικητικά καθήκοντα, προκειμένου να συμβάλλω στην εύρυθμη λειτουργία της. (Σχετικό το υπ’ αρίθμ. 242\01-09-93)

Συνολική Υπηρεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 10 έτη, 2 μήνες και 22 ημέρες  ( Φ.10.2/2825/10-5-95 )

 

6.1 ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

29-11-94

Συνέντευξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.

27-12-94

Ανακοίνωση διορισμού σε θέση Θεολόγου στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. ( Α2/1134/27-12-94 απόφαση Υπουργού Ε.Π.Θ., ΦΕΚ 251/28-12-94 τεύχος Γ΄ και Α2/23/12-01-95 ανακοίνωση διορισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ. ).

28-02-95

Ορκωμοσία ενώπιον του Διευθυντού εσωτερικών της Νομαρχίας Ηρακλείου.

28-02-95

Πράξη αναλήψεως υπηρεσίας στην Α.Ε.Σ. Κρήτης.

30-04-97

Μονιμοποίηση (Α2/400/30-04-97 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 

6.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

28-02-98

Ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθυντή στην Α.Ε.Σ. Κρήτης. ( Α2/124/19-2-98 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. )

03-10-00

Ένταξη στην Α΄ Βαθμίδα της Α.Ε.Σ. Κρήτης (Α2/1181/03-10-00 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

23-10-03

Αναπληρωματικό Μέλος Σχολικής Εφορείας Α.Ε.Σ. Κρήτης. (Βλ.σχετ. 14219/23-10-03 έγγραφο Νομάρχου Ηρακλείου)

23-01-04

Αναπληρωματικό Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Α2/6481-9/23-01-04 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

23-10-05

Αναπληρωματικό Μέλος Σχολικής Εφορείας Α.Ε.Σ. Κρήτης. (Βλ.σχετ. 20666/15-12-05 έγγραφο Νομάρχου Ηρακλείου)

10-08-06

Μέλος Διοικούσης Επιτροπής Α.Ε.Α.Η. Κρήτης (ΦΕΚ 1313/14-09-2006)

27-04-11

Αναπληρωματικό μέλος της ομάδας εργασίας για τη μελέτη και αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (Βλ. σχετ. 49825/Α2/27-4-2011 απόφαση Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

26-03-13

Αντιπρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής Α.Ε.Α.Η. Κρήτης (ΦΕΚ 126/26-03-2013)

 

6.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Από συστάσεως και λειτουργίας της Α.Ε.Σ. Κρήτης (1992) και μετά τον διορισμό μου σ’ αυτήν, εδίδαξα πρωτίστως μαθήματα της ειδικότητός μου όπως :

Πατρολογία,

Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων

και δευτερευόντως λόγω των πολλαπλών διδακτικών αναγκών, τα εξής μαθήματα:

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης,

Θρησκειολογία,

Δογματική,

Κανονικό Δίκαιο.

Από την ψήφιση και εφαρμογή του Π.Δ. 73/2001 μέχρι και σήμερα, εδίδαξα πρωτίστως μαθήματα της ειδικότητός μου όπως :

Εκκλησιαστική Γραμματολογία,

Πατρολογία και Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων,

Ερμηνεία Ποιμαντικών Πατερικών Κειμένων

και δευτερευόντως λόγω ελλείψεως μονίμου διδακτικού προσωπικού τα παρακάτω μαθήματα :

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

Δυτική Θεολογία 

Σύγχρονες Αιρέσεις

Θρησκειολογία

Δογματική

Χριστιανική Ηθική     

 

6.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

01/09/96 – 28/02/97

Καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών,  (νυν Προσχολικής Εκπαιδεύσεως) του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Α΄ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 1996/97 σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ( Πρυτανική Πράξη 4933/22-10-96 ).

Διδαχθέντα Μαθήματα : Θεολογική Επιστήμη – Φιλολογική προσέγγιση των πηγών και Θρησκειολογία.

01/09/97 – 28/02/98

Καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών (νυν Προσχολικής Εκπαιδεύσεως) του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Α΄ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 1997/98 σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ( Πρυτανική Πράξη 5369/3-10-97 ).

Διδαχθέντα Μαθήματα : Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Θρησκειολογία

01/09/98 – 31/08/99

Καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών (νυν Προσχολικής Εκπαιδεύσεως) του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό έτος 1998/99 σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980  ( Πρυτανική Πράξη 3458/23-10-98 ).

Διδαχθέντα Μαθήματα : Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία και Θρησκειολογία  

Συνολική Υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης:  2 έτη.

 

6.5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΤΟΝ  ΟΕΠΕΚ

07/01/2003 – 10/12/2003

Θεματική Ενότητα : «Εκκλησιαστική Ιστορία. Ιστορική Θεολογία.» Οργάνωση Π.Ε.Κ. Ν. Ηρακλείου.( Βλ. Βεβαίωση υπ’ αριθμ. 31/02-02-2004)

06/02/2004 – 29/12/2004

Θεματική Ενότητα : «Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θρησκευτικών. Μικροδιδασκαλίες.» Οργάνωση Π.Ε.Κ. Ν. Ηρακλείου. ( Βλ. Βεβαίωση υπ’ αριθμ. 115/31-03-2004)

 

6.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

28/03/2007

Ομόφωνη απόφαση του επταμελούς εκλεκτορικού σώματος για ένταξη σε μόνιμη θέση διδακτικού προσωπικού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ακαδημίας.

03/09/2007

Ανάληψη Υπηρεσίας στην Α.Ε.Α.Η. Κρήτης (Πράξη 1η/03-09-2007)

03/12/2007

Δημοσίευση στο ΦΕΚ 1006/03-12-2007, τεύχος Γ΄ της υπ’ αριθμ. 12979/Β2/14-11-2007 πράξεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται η ένταξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ακαδημίας, με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία και Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων».

12/12/2007

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας και πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

26/04/2012

Ομόφωνη απόφαση του ενδεκαμελούς εκλεκτορικού σώματος για κρίση σε οργανική θέση διδακτικού προσωπικού της βαθμίδας του Καθηγητού της Ακαδημίας.

13/08/2012

Δημοσίευση στο ΦΕΚ 821/13-08-2012, τεύχος Γ΄ της υπ’ αριθμ. Φ200/24/87389/Β2/30-07-2012 πράξεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία διορίζεται σε οργανική θέση διδακτικού προσωπικού της βαθμίδας του Καθηγητού της Ακαδημίας, με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία και Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων».

13/08/2012

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας και πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

 

Προσφορά Διδακτικού έργου από 12/12/2007 – σήμερα

Από αναλήψεως των καθηκόντων μου μέχρι και σήμερα, εδίδαξα – διδάσκω στα δύο Προγράμματα της Ακαδημίας τα παρακάτω μαθήματα :

1. Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)                              Χειμερινό Εξάμηνο

2. Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων                                          »             »

3. Νεομαρτυρολογικές Πηγές                                                 »             »

4. Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙ)                                Εαρινό Εξάμηνο

5. Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Εκκλησία                                »          »

6. Φιλοκαλική και Νηπτική Παράδοση Κείμενα κ΄ Βίωμα         »          »

 

 

7. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α΄. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Η γνώση του Θεού κατά τον Μέγαν Αθανάσιον, Ηράκλειο Κρήτης 1989 (Διπλωματική, Μεταπτυχιακή Εργασία, σσ. 85).
 2. Η Θεοτόκος μπροστά στο μυστήριο του θανάτου, Αθήνα 1991. (Μεταπτυχιακή εργασία, σσ. 55).
 3. Εκκλησιαστική Γραμματολογία – Πατρολογία, Τομ. Α΄, Ηράκλειο Κρήτης 2000 (Εισαγωγή – Ειδική επιστημονική εργασία για φοιτητές Α.Ε.Ι. ή σπουδαστές Α.Ε.A., σσ. 135).
 4. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, Ηράκλειο Κρήτης 2004 (σσ.330). Η εν λόγω εργασία περιέχει το κύριο μέρος των κεφαλαίων της διδακτορικής διατριβής που υποβλήθηκε στη Θεολογική του Α.Π.Θ. το 1994, με την διαφορά ότι εξεδόθη εμπλουτισμένη και συμπληρωμένη σε κείμενα και βιβλιογραφία.
 5. Το Κύριο όνομά μας, ο μεγάλος άγνωστος (ερμηνευτική – πατερική προσέγγιση), Έκδ. Δ΄, Ηράκλειο Κρήτης 2011 ( σσ.239 ).
 6. Εκκλησιαστική Γραμματολογία – Πατρολογία, Τομ. B΄, Ηράκλειο Κρήτης 2007 (Ειδική επιστημονική εργασία για φοιτητές Α.Ε.Ι. ή σπουδαστές Α.Ε.A., σσ. 240 ).
 7. « Πατέρων Λόγος Α΄, Β΄ » - Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Διαπαιδαγώγηση Συζύγων, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Παιδαγωγία Τέκνων, Ηράκλειο Κρήτης 2008 ( σσ. 214)
 8. «Ο ανθρώπινος πόνος (Βραχεία Πατερική Προσέγγιση)» έκδ. Ν. Παναγόπουλος, Αθήνα 2009, (σσ. 107)
 9. Η αρετή στη διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσιστόμου. Φιλοσοφική και Αγιογραφική προσέγγιση,έκδ. Ν. Παναγόπουλος, Αθήνα 2010, (σσ. 184)
 10. Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς ως ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. έκδ. Ν. Παναγόπουλος, Αθήνα 2012, (σσ. 68)
 11. «Επί τας πηγάς των υδάτων», Ηράκλειο Κρήτης 2013, (σσ. 461)

 

Β΄. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. « Μέσα και παράγοντες ανάπτυξης της Ηθικότητος και της Θρησευτικότητος των παιδιών κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον », Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα « Ηθική και Θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού », Οργάνωση πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγώγής –Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 14 – 15 Νοεμβρίου 2003, Ρέθυμνο 2004, σσ. 559 – 575.
 2. « Γάμος και μοναχισμός στον Ιερό Χρυσόστομο », Επιστημονική Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα « Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο διαχρονικό παρόν της Εκκλησίας », Οργάνωση Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου 12 – 14 Οκτωβρίου 2007, Γρηγόριος Παλαμάς 91 (2008) 1 – 12
 3. «Κύρια στοιχεία αγωγής των νέων κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον και η πρόσληψη – μετάγγισή τους στη φοιτητιώσα νεολαία της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως», Επιστημονικό Συνέδριο, 6 – 9 Οκτωβρίου 2011. Οργάνωση Α.Ε.Α. Βελλά Ιωαννίνων 

 

Γ΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. «Η σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα κατά τους Πατέρες της εκκλησίας», Κοινωνία 42( 1999 ) 391 – 398.
 2. «Κοινωνική ασπλαχνία και εκκλησιαστική φιλαδελφία κατά τους χρόνους των Τριών Ιεραρχών», Κοινωνία 43 ( 2000 ) 144 – 153.
 3. «Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου μέσα από τους Πατέρες της Εκκλησίας»,  Γρηγόριος  Παλαμάς 84  ( 2001 ) 53 – 59.
 4. «Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι στην Πατερική Γραμματεία», Επιστημονική Επετηρίδα Α.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 151 – 189 (ανάτυπο)
 5. «Θρησκευτικός Φανατισμός και μισαλλοξοδία», Κοινωνία 45  ( 2002 ) 41-47.
 6. «Η σελήνη κατά τον Μ. Βασίλειο και άλλους  μεγάλους Πατέρες της  Εκκλησίας», Κοινωνία 45 ( 2002 ) 363 – 370.
 7. «Η γαλανόλευκη Ελληνική Σημαία ως εθνικό σύμβολο», Κοινωνία 47 (2004)       261 – 266 
 8. «Η αρετή της πραότητος κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον», Επιστημονική Επετηρίδα Α.Ε.Α.Β. Τόμ. Ε΄, Βελλά Ιωαννίνων 2009, σσ. 279 -292
 9. «Η αρετή της υπομονής κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον», Επιστημονική Επετηρίδα Α.Ε.Α.Β. Τόμ. ΣΤ΄, Βελλά Ιωαννίνων 2011, σσ. 403-413
 10. «Ο θεοπαγής προμαχών Μέγας Φώτιος » Επιστημονική Επετηρίδα της Α. Ε. Α. Η. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 2011, σσ. 65-80
 11. «Η μετάνοια ως τρόπος ζωής κατά τον Ιερόν Χρυσοστομον», Επιστημονική Επετηρίς Α.Ε.Α.Θ., Τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 455-464

 

Δ΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Εκλαϊκευμένος Πατερικός Λόγος)

 1. Πατέρων Λόγος 3, Λουτρόν Αναγεννήσεως, Ηράκλειο Κρήτης 2001  ( σσ. 71 ).
 2. Πατέρων Λόγος 4, Οδός Σωτηρίας, Ηράκλειο Κρήτης 2002  ( σσ. 77 ).
 3. Πατέρων Λόγος 5, Ιερά μνημόσυνα, Ηράκλειο Κρήτης 2002  ( σσ. 47 ).
 4. Πατέρων Λόγος 6, Θυσίαν αινέσεως, Ηράκλειο Κρήτης 2003 ( σσ. 84 ).
 5. Πατέρων Λόγος 8, Θύρα ελέους, Ηράκλειο Κρήτης 2006 ( σσ. 67 ).
 6. Γνωρίζω την ορθόδοξη πίστη Α΄, δια των ιερών συμβόλων, Ηράκλειο Κρήτης 2012 ( σσ. 70 )

α Learning about the orthodox faith, part one, the sacred symbols, Heraklion Crete, 2012, ( pp. 64 )

 

Ε΄.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ – ΕΝΟΡΙΕΣ – ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 1. Η πολυσήμαντη διακονία της Ιεράς Μονής Παναγίας Κρουσταλλένιας, Οροπέδιο Λασιθίου 1993  ( σσ.119 ).
 2. Το Δεύτερο Βάπτισμα ( Η εξομολόγηση ) έκδ. Ενορία Κάτω Βάθειας Ηράκλειο Κρήτης 1994 ( σσ.63 ).
 3. Της Κρήτης Ιερά Θρέμματα, ενΚρητών Άγιοι, έκδ. Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι, Ηράκλειο Κρήτης 1995  ( σσ.43-104 ).
 4. Η Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλία Ρουστίκων ΡεθύμνηςΈκδ. Γ΄, Ρέθυμνο 1999  ( σσ.149 ).
 5. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Άνω Λιοσίων (Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον) Άνω Λιόσια Αττικής, 2005
 6. Ο Γέρων Γρηγόριος, Ηράκλειο Κρήτης 2009, (σσ. 119)

 

Δείτε το βιογραφικό σε μορφή pdf.