Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πατήστε στα ονόματα δεξιά για περισσότερες πληροφορίες.

Α. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Βασιλεία Μπούρα, Δρ. Ηλεκτροακουστικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου).
  2. Γεώργιος Σημαντήρης, κάτοχος M.Sc. του Tμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου).