Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  1. Αμαλία Γεναράκη, Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.