Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

  1. Αμαλία Γεναράκη, Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.