Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

 Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό μας τόπο ! 

 Ενημερωθείτε γρήγορα από τα Τελευταία Νέα καθώς και από το Μενού ΑΡΧΙΚΗ->Ανακοινώσεις.

Για θέματα Γραμματείας ενημερωθείτε από Χρήσιμοι Σύνδεσμοι->Γραμματεία ή από το Μενού ΑΡΧΙΚΗ->Γραμματεία.


Η Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (ΠΑΕΑΚ) ιδρύθηκε με το Νόμο 3432/ΦΕΚ14/3-2-2006 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η λειτουργία της Ακαδημίας άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2007, με την εισαγωγή φοιτητών-φοιτητριών μέσω Πανελλήνιων εξετάσεων στα δύο Προγράμματα Σπουδών.

Στον ιστότοπό μας, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Ακαδημίας μας.

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας, καλή πλοήγηση !